Explicació

Podriem dividir la forma de dir les hores en 4 grups. Les hores de 1-5h, de 6-9h, les 10h i les 11-12h.
Per diferenciar quan parlem de les 13:00 o la 01:00, per exemple, ho indicarem complementant l'hora amb el signe matí, tarda, nit o matinada. Això només és necessari quan es queda a una hora o en casos concrets. Per exemple, si ens pregunten "quina hora és?" no és necessari indicar-ho, perquè ja sabem a quina part del dia hi som. Però si per exemple ens pregunten "a quina hora quedem demà?" si s'hauria d'indicar.

Les divisions del temps:

HoraMinutSegon

Els "grups" de les hores


de la 1-5hde les 6-9h


Les 10hLes 11 i 12h
Indicar la franja horària

MatíTarda
NitMatinada
Quarts i mitja

I quartMenys quartI mitja