Formes geomètriques

Les paraules més marcades són enllaços a vídeos, pitjeu a sobre per veure'ls

Al parlar de formes geomètriques, podem fer referència a figures planes (volum2) o figures en relleu (volum 3).

Figures planes:

Sempre comencem a "dibuixar" les figures planes partint d'un punt de referència que s'indica amb la mà esquerre, és important no fer-ho amb la dreta perquè llavors parlem d'un punt a seques.

Així doncs, per indicar que parlem d'un quadrat, triangle o rodona hauriem de marcar amb la mà esquerre el punt de referència i sense deixar de marcar-lo, amb la mà dreta seguir el recorregut de la nostra figura.

Si per exemple parlèssim d'una figura plana, dins d'una altra. Hauríem d'indicar com en el cas anterior de quina figura parlem (sempre indicant primer la figura externa) i desprès tornaríem a marcar el punt de referència de la segona figura "dins" la primera i llavors seguiríem el recorregut de la segona figura. Veiem un exemple d'un quadrat amb un cercle a dins.

També ens podem trobar amb dues figures planes que s'estan tocant, és a dir amb un punt de referència en comú. Indicariem un punt de referència comú i sense deixar-lo "dibuixariem" les dues figures. Veiem l'exemple de dos quadrats amb un punt d'unió en comú.

Per cert, un seguit de punts fan una recta.


Figures amb volum:

A les figures amb volum és important marcar quantes cares té. Per tal de fer-nos una idea del volum.

Un cub, té 6 cares.

Un rectangle amb volum, també té 6 cares, però per diferenciar-lo del cub els cantons llargs els senyalem amb tot el braç per donar sensació de longitud.


Un con.

Les piràmides de x cares es representen sempre indicant primer el número de cares que té amb numeros i després amb la mà esquerre plana mirant el palmell cap a munt i amb la dreta, amb 3 dits de contacte (veure vídeo), donant sensació de volum. Exemples: piràmide de 6 cares, piràmide de 12 cares, piràmide de 5 cares...

Quan parlem de barres. Haurem d'indicar primer com si fos una figura plana, quina forma té la barra, si és circular, triangular...i després donar la sensació de volum allargat. Barra triangular.

Com indicar els tamanys? inflarem un moflete quan es tracti d'una figura gran, no farem res quan es tracti d'una figura mitjana o normal i treure'm la llengua quan sigui una figura petita. Exemple: tamanys d'una esfera.