Preguntes

En la LSC, les partícules interrogatives (Què, on, per què...) sempre van al final de la frase. Cal dir que hi ha moltes situacions on ni tan sols les usen, depén molt de la frase.


On?Qui?Què?Per què?Quan?

Quants?

Com?

El Com? no s'utilitza com a partícula interrogativa. El primer símbol pertany a com de comparació; Exemple: Alt com un Sant Pau. I el segon símbol que visualitzarem s'empra quan ens diuen algo i no ho entenem; Exemple: Anna: Avui m'he comprat un mono. Nosaltres no ho entement i diem, Com??Quants?Per a què?