El carrer, indicacions per arribar a algún lloc.

Per poder indicar a a algú com anar a un lloc determinat és important per facilitar la comprensió que es col·loqui en la mateixa posició que nosaltres, ja que les indicacions sempre es donen com si estiguessin fixos en el punt d'origen, no respecte la posició que tindriem una vegada avancessim pel camí.

Els ordinals dels carrers es fan com el dels pisos, amb el moviment en horitzontal. Ex: el primer carrer, el 2º carrer...
El signe de carreró és igual que carrer però treient la llengua per indicar que és un carrer petit.


Carrer


Carreró


Aquí tenim alguns signes que es solen utilitzar al indicar, com per exemple: tot recte, girar a mà esquerre o dreta, en front de, al final de, etc...

Tot recte


A mà dreta


A mà esquerre


Davant


Darrere


Al final de..


Quan fem les indicacions, les farem amb la mà cap a on haguem d'anar, és a dir, si seguim tot recte, després girem a l'esquerre (mà passiva en principi), i llavors està en front, les indicacions les farem totes amb la mà esquerre.

A continuació posem alguns exemples d'indicacions. Posarem a sota l'explicació en text i en breu i adjuntarem un dibuix perquè sigui més clar visualment.