Destacar

Es pot fer servir tant per colors, per exemple un color cridaner o per persones que destaquen per algun tret físic o de caràcter. Primer sempre ha d'anar el signe de perquè destaca i després el signe destacar