1º, 2º quinzena

Tenint en compte que una vegada exclós el dit polze, cada dit d'una mà conta com una setmana del mes. Per indicar la primera quinzena de mes ens agafarem els dos primers dits i per indicar la segona quinzena, els dos últims dits.