Verbs direccionals

Els verbs direccionals són aquells que depenent de si sóc jo qui fa l'acció o si és sobre mi que actúa l'acció es fan en un sentit o en un altre. Amb els exemples ho veurem molt més clar.

Sempre que veiem entre parèntesis (jo), vol dir que som nosaltres qui fem l'acció i quan veiem (a mi) és que l'acció recau sobre mi. Per exemple: T'entenc (jo), m'entens (a mi). T'explico (jo), m'expliques (a mi)...