X cops per setmana

Visualitzem mentalment una setmana de calendari, no deixa de ser una setmana(linia horitzontal) dividida per 7 quadrats que són els dies.

Normalment, quan indiquem una repetició d'entre 1-3, 4 dies a la setmana es sol indicar la horitzontalitat de la setmana i com si després clavèssim els dies (indicant el número de dies amb els dits) dins la setmana. És el cas de la primera part de l'exemple visual.

Quan la repetició puja de 3-4 dies per setmana es sol indicar dient X vegades a la setmana (segona part de l'exemple visual)