Afirmació

En LSC una oració afirmativa es pot expressar de tres maneres diferents.

1) Primerament ens trobem aquelles oracions que no contenen cap marca no manual específica

Ex: Ja han portat els mobles
Plou??

2) El segon mecanisme es el moviment d'assentiment del cap, que és obligatori quan es tracta d'una resposta a una pregunta, quan volem emfatitzar o establir oposició

Ex: Tens germans?- Sí, en tinc 3
Café, no gràcies, però té sí.

3) Ens trobem les frases que tenen signes afimartius: Sí, normal, sempre, per sempre, esclar, lògic, segur, també.

ex: Si et sales tantes classes, és normal que suspenguis.
Segur que ve a veurem.

A continuació posem els vídeos d'aquests signes afirmatius,