Més

Per indicar la paraula "més" tenim diferents signes segons la connotació que li dóna a la frase.


Més de sumar:
Exemple: dos més dos són quatre



Més d'afegir.
Exemple: estàs sopant sopa i dius: En vull més.



Més comparatiu
Exemple: L'adrià és més guapo que el seu germà.



Més d'augmentar.
Exemple: Amb el canvi climàtic, cada cop fa més calor.