Fins ara

Depenent de si l'acció que estem describint encara perdura en el temps actual o bé si en el temps actual ha finalitzat utilitzarem un signe o altre, la diferenciació està en el polze, si el posem indica que ja s'ha acabat l'acció en el temps actual.