Ho sento però et fots

Aquesta expressió-signe és sol utilitzar quan hem estat avisant a algú d'alguna possible desgràcia però aquest no ens fa cas, al final li passa i llavors ve plorant.Exemple: Aviso a algú repetidament que s'abrigui que fa fred, però no em fa ca. AL dia següent està constipat, ho sento però et fots!