Correspondència signe-classificador

A continuació anirem posant alguns classificadors, i en alguns casos, la correspondència en signe si es que no s'han esmentat abans en cap zona del blog. Els vídeos que a la part superior tenen un 1, són els referents als signes i els vídeos amb un 2 són els classificadors, si tenen els dos números es que coincideix signe amb classificador.


Animals

Sempre, abans de fer el classificador haurem d'indicar amb signe de quin animal concret estem parlant, i després amb el classificador "interpretar" la situació.
En alguns casos segons si l'animal està a terre o a l'aire el classificador canvia.

Peix: signe i classificador coincideixenAus i insectes a terre, classificadors.
Aus i insectes a l'aire, classificadors coincideixen.Animals a 4 potes, classificadors
Transport


Igual que en els animals, abans de fer servir el classificador s'ha d'indicar quin vehicle és amb el seu signe corresponent.

Camions, autobusos..vehicles pesats en general, classificadorMotos i bicis, classificadorCotxe, classificador
Les persones i les parts del seu cos

Persona,Cap
Braç, coincideixen.Cames
Peus
Accions

Caminar

Córrer


SaltarPassejarPatinarNedar