Gerundis

Com sabem els gerundis indiquen una activitat continuada: esperant, menjant, corrent...

En LSC és molt important l'expressió facil i corporal per inicar aquesta continuitat i així diferenciar l'acció d'un present per exemple.

Al video veurem l'expressivitat del gerundi "esperant", amb una actitud diferent al present "esperar"