Negació en el passat

Podríem dir que hi ha dues formes de fer negacions en temps passat, tot depenen de si tenen l'origen en un verb regular o irregular.

En aquest cas ens referim a verbs regulars com aquells que en el moment de fer la seva negació afegim el moviment de no al verb, i verbs irregulars aquells que tenen un signe diferenciat per fer la negació com per exemple: no poder, no utilitzar...

Quan es tracta de verbs regulars, substituim el signe "no" pel que podriem identificar com "no passat". l'exemple del video diu "ahir no vaig menjar", el "no passat" és l'ultim signe que veiem.En verbs irregulars es fa servir el propi signe, el que ens indica passat és la referència temporal que fem primer per situar l'acció. L'exemple diu: "ahir no vaig utilitzar el llapis"