Xtec

El departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya té creada una aplicació, ZonaClic, que ens pot ajudar a aprendre de forma activa l' LSC.

Aquesta aplicació ens arriba mitjançant la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), i per gaudir d'ella és necessari instal·lar a l'ordinador un programa anomenat JClic, una eina per la creació d'aplicacions didàctiques multimèdia que ocupa poc més de 7MB. Per aquells amb poc domini de l'informàtica cal dir que és senzill d'instal·lar i utilitzar, ja que dintre de la pàgina web, a la part superior hi ha diferents icones en els quals podem solventar els nostres dubtes. Una vegada dins del programa d'activitats, el funcionament és molt intuïtiu i el desenvolupament de les activitats és igual en totes.

Zonaclic consta de 24 exercicis diferents entre dactilologia i vocabulari. Dins del vocabulari trobem els dies de la setmana, els mesos de l'any, els colors i les emocions. Primerament, ens mostren a nivell teòric els diferents símbols i desprès ens ajuden a integrar-los més fàcilment amb l'ajuda de diverses activitats, gairebé totes de relacionar símbol amb imatge. Una forma senzilla de probar les nostres coneixements.