Presentació

Aquest blog pretén ajudar a totes aquelles persones interesades en apendre la llengua de signes catalana (LSC). Inicialment, aquest blog va sorgir per ajudar a uns estudiants novells de LSC. Havia de ser un recolzament de cara a nosaltres per seguir més fàcilment el curs i tenir un suport visual de les noves paraules apreses, però vaig creure que poder a més gent li servís d'ajuda un blog d'aquestes característiques i per això vaig decidir no fer-lo privat. D'això ja fa uns anys, i finalment hem acabat els estudis de LSC, si més no, els estudis formals perquè les llengues estan vives i el seu aprenentatge és continu. Us animem a seguir aprenent els uns dels altres!

¿ Qué és la llengua de signes catalana?

La llengua de signes catalana és la llengua natural de les persones sordes a Catalunya, constitueix un sistema lingüistic complet i per tant es tracta d'una llengua viva amb les seves corresponents evolucions.

Després de molts anys de lluita el 26 de maig de 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de la llengua de signes catalana (LSC) fet que “situa la llengua catalana de signes al lloc que li pertoca, li atorga l’entitat merescuda d'una llengua amb un sistema lingüístic propi”, tal com va destacar el vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira.

A diferència del que molta gent pensa, els sords no tenen una llengua única per tots. Bé, si que existeix un Sistema de Signes Internacional(SSI), resultat de barrejar la llengua de signes de diferents païssos, però no té gaire bon resultat i a diferència de les altres llengues de signes no gaudeix de gramàtica. Així doncs, existeix la llengua de signes catalana, espanyola, francesa, etc.

¿Com funciona el blog?

Sempre que sigui possible intentarem dividir les paraules o àrees "d'estudi" per temes: mesos de l'any, colors, dies de la setmana... i a la paraula s'adjuntarà un vídeo. En alguns casos trobareu una petita explicació per tal de fer-ho més clar.

¿Com podeu col·laborar?

Ens agradaria que ens ajudessiu a fer un blog cada dia millor així que si trobeu alguna errada, ja sigui ortogràfica, algún signe mal fet... o potser ens voleu proposar alguna experiència amb gent sorda , sabeu d'alguna web interessant o activitat que tracti del tema. En resum, voleu participar d'alguna manera, totes les propostes serán ben rebudes i es tindran en compte. Per qualsevol cosa podeu dirigir-vos a albaredalaia@yahoo.es

Gràcies i esperem que us sigui d'ajuda.